Kreditinvesteringar

Kreditinvesteringar kompletterar Nordstjernans aktieinvesteringar i noterade och onoterade bolag. Fokus är på investeringsmöjligheter i företagskreditmarknaden i små och medelstora bolag. Vi har ett brett fokus vad det gäller bransch, men vi är främst inriktade på företag i den nordiska regionen. Investeringarna sker typiskt sett i högavkastande företagslån, obligationer och preferensaktier.

desktop-large
desktop
tablet
phone