Sökresultat

Filter:
Sortera:

Visar nyheter, årsredovisningar och remissvar

2024-05-02

Annica Bresky och Henrik Jonsson nya styrelseledamöter i Nordstjernan AB

2024-04-22

Årsredovisning 2023

2024-04-10

Nordstjernan investerar i Oden Technologies

2024-04-09

Nordstjernans VD Johan Lilliehöök på plats, ny ledning börjar ta form

Med början i april har Johan Lilliehöök, som tidigare kommunicerats, klivit in i rollen som ny VD för Nordstjernan. I samband med tillkännagivandet av Johan som ny VD, meddelades att tidigare VD Peter Hofvenstam övergår i en roll som senior rådgivare. Nyligen meddelades också att Peter är föreslagen som Nordstjernans första styrelserepresentant i engcon, som en del i hans nya roll.

I samband med Johans tillträde och att Nordstjernan går in i en ny fas lämnar CFO Erik Hjelmstedt och ersätts av Jimmy Renström, som närmast kommer ifrån rollen som vd för Scania i Kina. Jimmy kommer att tillträda under april och Erik kommer under våren att bistå med överlämningen.

Detta avrundar den övergångsperiod som annonserades i november. Under perioden har Johan ägnat tid till att lära känna bolagets innehav samt Nordstjernans medarbetare - ett arbete kommer att fortsätta under de närmaste månaderna. Under övergångsperioden har också Pontus Boman meddelat att han väljer att lämna Nordstjernan. Pontus har haft sektoransvar för Industri & Handel.

”Jag vill först tacka Viveca, Peter och alla medarbetare för allt stöd under de senaste månaderna. Jag ser fram emot det operativa arbete som nu tar vid. Som ny i rollen som vd för Nordstjernan har jag bara hört lovord om Pontus och Erik, de har båda bidragit påtagligt till bolagets utveckling. Jag önskar dem båda all välgång i deras nästa steg i karriären” säger Johan Lilliehöök, VD för Nordstjernan.

”Jag vill också ta tillfället i akt att välkomna Jimmy till Nordstjernan. Han kommer att bidra med sin långa industriella och internationella erfarenhet vilket passar utmärkt givet våra innehavs sammansättning”

För mer information:

Tor Krusell

Mobil: +46 70 543 87 47

Nordstjernan ägs i huvudsak av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser. Sedan grundandet år 1890, har Nordstjernan ägt och utvecklat hundratals bolag inom en mängd branscher. Idag har Nordstjernan investeringar i ett drygt tjugotal bolag inom fem fokuserade sektorer. Tillsammans omsätter bolagen 120 miljarder SEK och har över 50 000 medarbetare. Läs mer på www.nordstjernan.se.

2024-02-01

Nordstjernan har sålt samtliga aktier i NCC

2023-12-05

Nordstjernan har sålt en del av sitt aktieinnehav i NCC

2023-11-14

Nordstjernan har sålt aktier i Momentum Group

2023-10-31

Johan Lilliehöök utsedd till ny verkställande direktör för Nordstjernan

2023-04-24

Axel Mörner ny styrelseledamot i Nordstjernan AB

2023-04-13

Årsredovisning 2022

2023-04-13

Styrelseordföranden har ordet (från Årsredovisning 2022)

2023-04-13

Verkställande direktörens redogörelse (från Årsredovisning 2022)

2022-12-06

Nordstjernan skapar ett nytt partnerskap med OBOS i byggbolaget NCC

2022-06-23

Nordstjernan investerar i Mentimeter AB, en ledande aktör inom Audience Engagement

2022-06-08

Nordstjernan investerar i engcon, den världsledande tillverkaren av tiltrotatorer

2022-05-12

Nordstjernan utfärdar köpoptioner i Alligo

2022-05-10

Nordstjernan utfärdar köpoptioner i Momentum Group

2022-05-02

Ferd förvärvar 33 procent av diagnostikbolaget Aidian

2022-04-29

Styrelseordföranden har ordet (från Årsredovisning 2021)

2022-04-29

Verkställande direktörens redogörelse (från Årsredovisning 2021)

2022-04-25

Årsredovisning 2021

2022-03-29

Nordstjernan Growth investerar i betalningsbolaget Zimpler

2022-02-22

Nordstjernan förvärvar det finska diagnostikbolaget Aidian

2022-01-07

Nordstjernans dotterbolag Rosti förvärvar Plastic Components, Inc.

2022-01-03

Nordstjernan investerar i medicinteknik-bolaget Ascilion

2021-10-06

Nordstjernans dotterbolag Etac investerar i Ki Mobility, ett amerikanskt företag inom avancerad manuell rehabilitering

2021-07-09

Nordstjernan investerar i insurtech-bolaget Insurello

2021-05-12

Johan Blomquist har utsetts till ny ledamot i Nordstjernan AB:s styrelse

2021-04-08

Årsredovisning 2020

2021-03-24

Nordstjernan investerar i fintech-bolaget Roaring

2020-12-14

Nordstjernan säljer sitt innehav i Nordic Nest

2020-12-07

Nordstjernan offentliggör utfallet i budpliktserbjudandet till aktieägarna i Momentum Group

2020-11-05

Nordstjernan offentliggör erbjudandehandlingen avseende budpliktserbjudandet till aktieägarna i Momentum Group

2020-11-05

Nordstjernan lämnar ett offentligt kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Momentum Group

2020-10-28

Nordstjernan förvärvar ytterligare aktier i Momentum Group

2020-07-23

Nordstjernan utfärdar köpoptioner i Nobia

2020-04-08

Årsredovisning 2019

2020-02-07

Nordstjernan säljer sitt innehav i PriceRunner

2020-01-31

Nordstjernan har avyttrat sitt innehav i Rosti Automotive

2020-01-28

Nordstjernan utfärdar köpoptioner i Bonava

2019-11-06

Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning

2019-09-10

Nordstjernan utnyttjar option i Diös Fastigheter AB

2019-08-29

Nordstjernans försäljning av Salcomp slutförd

2019-08-22

Nordstjernan utfärdar köpoptioner i Attendo

2019-07-11

Nordstjernans dotterbolag Etac investerar i amerikanska HoverTech

2019-06-10

Nordstjernan accepterar bud på börsnoterade Ramirent

2019-06-04

Nordstjernan säljer sitt innehav i Salcomp

2019-05-08

Nordstjernan förvärvar aktier i Attendo från Pertti Karjalainen

2019-05-03

Nordstjernan utfärdar köpoptioner till Nobias tillträdande VD Jon Sintorn

2019-04-08

Årsredovisning 2018

2019-02-22

Nordstjernan investerar i Momentum Group

2018-12-13

Peter Hofvenstam utsedd till ny verkställande direktör för Nordstjernan

2018-11-21

Nordstjernans dotterbolag Lideta/Mama Mia fortsätter att expandera inom primärvård

2018-09-04

Nordstjernan investerar i Diös Fastigheter AB

2018-08-30

Nordstjernan har sålt sitt innehav i norska börsnoterade möbelkoncernen Ekornes

2018-08-06

Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattnings­havare i Attendo

2018-06-01

Nordstjernan kontrollerar 66,4 procent av aktierna och 72,0 procent av rösterna i Swedol efter den förlängda acceptfristens utgång

2018-05-23

Nordstjernan accepterar bud på norska börsnoterade möbelkoncernen Ekornes

2018-05-18

Nordstjernan fullföljer budpliktserbjudandet avseende Swedol och förlänger acceptfristen

2018-04-27

Nordstjernan offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende sitt budpliktserbjudande till aktieägarna i Swedol

2018-04-23

Nordstjernan offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende sitt budpliktserbjudande till aktieägarna i Swedol

2018-04-17

Nordstjernan offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt budpliktserbjudande till aktieägarna i Swedol

2018-04-16

Nordstjernan lämnar ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Swedol (budpliktsbud)

2018-04-11

Nordstjernan erhåller godkännande från den norska konkurrensmyndigheten för förvärvet av aktier i Swedol

2018-04-10

Nordstjernans remissvar angående promemorian ”Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering”

2018-04-10

Nordstjernans remissvar angående promemoria från januari 2018

2018-04-08

Årsredovisning 2017

2018-03-28

Nordstjernan erhåller godkännande från den svenska konkurrensmyndigheten för förvärvet av aktier i Swedol

2018-03-14

Nordstjernan har ingått avtal om att förvärva aktier i Swedol av Zelda

2018-02-22

Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i NCC

2018-02-20

Nordstjernan säger nej till exitbeskattning

2018-02-20

Yttrande angående Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

2017-12-20

Nordstjernan investerar i Mama Mia

2017-11-10

Nordstjernan investerar i Lideta Hälsovård

2017-09-08

Remissvar avseende ”Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning” (SOU 2017:38)

2017-09-08

Remissvar angående betänkandet Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning

2017-07-10

Yttrande vid samråd rörande förslag till ny detaljplan för del av kvarteret Sperlingens Backe i stadsdelen Östermalm

2017-05-08

Hans Eckerström och Christoph Vitzthum har utsetts till nya ledamöter i Nordstjernan AB:s styrelse

2017-04-19

Nordstjernan satsar på tillväxt i Dacke Industri och har utsett Johnny Alvarsson till ny styrelseordförande

2017-04-08

Årsredovisning 2016

2017-02-20

Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Swedol

2017-02-08

Remissvar avseende ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78)

2017-02-08

Remissvar avseende ”Ordning och reda i välfärden”

2016-12-20

Dacke Industri förvärvar KMT Precision Grinding

2016-11-17

Remissvar avseende kvoteringsförslag

2016-11-17

Remissvar avseende kvotering

2016-10-03

Nordstjernan säljer sitt majoritetsinnehav i Bygghemma Group till FSN Capital IV och V

2016-08-10

Nordstjernan och Zelda överens om långsiktig option

2016-05-20

Nordstjernan har stämplat om aktier i NCC inför utdelningen av Bonava

2016-05-13

Nordstjernan utnyttjar option och ökar till 13 procent i Attendo

2016-04-08

Årsredovisning 2015

2016-03-22

Nordstjernan investerar i PriceRunner

2016-01-20

Caroline Berg ny styrelseledamot i Nordstjernan AB

2016-01-12

Nordstjernan slutför förvärvet av PMC Group och bildar Dacke Industri

2015-12-21

Nordstjernan tar nästa steg i att bygga en global koncern inom hjälpmedel

2015-11-17

Nordstjernan förvärvar PMC Group – en av Nordens ledande leverantörer av hydrauliklösningar

2015-11-11

Nordstjernan förvärvar 10 % i Attendo

2015-06-18

Nordstjernan blir ny huvudägare i börsnoterade Swedol – förvärvar drygt hälften av familjen Zetterbergs aktier

2015-04-23

Nordstjernan investerar i Dolphin

2015-04-08

Årsredovisning 2014

2014-12-04

Nordstjernan har förvärvat af Chapmans samling av kinesiska gouacher

2014-11-13

Nordstjernan investerar i Bygghemma Group – Nordens ledande e-handelsbolag inom byggprodukter och heminredning

2014-06-10

Nordstjernan säljer alla aktier i Exel Composites

2014-05-14

Per Lindberg och Bo Risberg har utsetts till nya ledamöter i Nordstjernan AB:s styrelse

2014-04-08

Årsredovisning 2013

2013-11-01

Sjätte AP-fonden investerar i Salcomp och ingår partnerskap med Nordstjernan

2013-08-15

Nordstjernan säljer KMT Group till American Industrial Partners

2013-04-08

Årsredovisning 2012

2013-03-25

Addtech förvärvar Nordstjernans aktier i Rutab

2012-06-26

Nordstjernan förvärvar hälften av aktierna i Llentab

2012-06-26

Nordstjernan skapar global plastkoncern – Rosti

2012-05-11

Nordstjernan förvärvar en majoritet i WinGroup

2012-04-27

Remissvar avseende beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

2012-04-08

Årsredovisning 2011

2011-12-02

Etac gör betydande förvärv

2011-10-28

Tekniksprånget

2011-04-29

Familjen Perváns investmentbolag förvärvar Nordstjernans aktier i Välinge

2011-04-08

Årsredovisning 2010

2011-03-09

Nordstjernans ägarandel i Salcomp överstiger 90 procent

2011-01-18

Nordstjernan ökar i Nobia

2010-10-22

Etac förvärvar Molift

2010-04-08

Årsredovisning 2009

2009-09-10

Remissvar avseende beslutanderätt för ersättning till ledande befattningshavare

2009-04-08

Årsredovisning 2008

2008-04-08

Årsredovisning 2007

2007-04-08

Årsredovisning 2006

2006-04-08

Årsredovisning 2005

2005-04-08

Årsredovisning 2004

2004-09-28

Remissvar avseende svensk kod för bolagsstyrning

2004-04-08

Årsredovisning 2003

2003-04-08

Årsredovisning 2002

2002-04-08

Årsredovisning 2001

2001-04-08

Årsredovisning 2000

2000-04-08

Årsredovisning 1999