Organisation 

Nordstjernans verksamhet är byggd med ägarrollen som utgångspunkt. Hos oss arbetar ett trettiotal personer. Många har personlig erfarenhet av företagsledning, entreprenörskap och företagsutveckling. Andra besitter expertis inom exempelvis fusioner och förvärv samt finansiering.

Nordstjernan är organiserad i tre enheter: ’Noterade innehav’ som är inriktat på investeringar i börsnoterade bolag, ’Onoterade innehav’ som fokuserar på investeringar i onoterade bolag och ’Kreditinvesteringar’ som investerar i företagslån, obligationer och preferensaktier.