Industri
Khashayar Nikavar

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2013. Ansvarig för sektorn Industri och medlem i ledningsgruppen. 

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Dacke Industri AB. Ledamot i Rosti Group AB.

Khashayar arbetade tidigare som Junior Engagement Manager på McKinsey & Company i Stockholm.

Johan Eklund

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2015.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Momentum Group AB.

Johan arbetade tidigare som Analyst på Morgan Stanley.

Ylva Ersvik

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.

Ylva arbetade tidigare som Investment Professional på Verdane Capital Advisors och dessförinnan som Associate på McKinsey & Company i Stockholm.

Torbjörn Folkesson

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom, Fil. kand. psykologi.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Roaring Apps AB.

Torbjörn har arbetat som investerare inom private equity under cirka 10 år för 3i och Bain Capital. Han har en bakgrund som managementkonsult och har även operationell erfarenhet från att ha varit CFO i ett snabbväxande fin tech-bolag.

Eric Persson

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Rosti Group AB. Ledamot i Livio AB samt Stiftelsen Promobilia.

Eric har under det senaste decenniet haft olika roller inom Axel Johnson, däribland ansvarig för affärsutveckling på Axel Johnson AB samt senast VD på Novax. Dessförinnan var han verksam som finansiell rådgivare vid KPMG Corporate Finance.

Rasmus Wiman

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjör.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Sunparadise Group AG.

Rasmus arbetade tidigare som Associate på The Boston Consulting Group i Stockholm.

Bygg & Fastighet
Angela Langemar Olsson

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2000. Ansvarig för sektorn Bygg & Fastighet och medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Bonava AB, NCC AB samt Sticklinge Udde AB.

Angela var tidigare koncerncontroller på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB. Dessförinnan arbetade Angela på Swedish Match AB som Assistant Controller.

Simon Gunnarsson

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Lideta AB samt Sunparadise Group AG.

Simon arbetade tidigare som Consultant på Arthur D. Little i Stockholm.

Tobias Lönnevall

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2009.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Attendo AB samt Diös Fastigheter AB.

Tobias arbetade tidigare som finanschef inom Asset Management-bolaget Landic Property. Dessförinnan arbetade han på Accenture Management Consulting.

Sercan Samanci

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjör.

Sercan arbetade tidigare som Analyst på Rothschild & Co.

Rasmus Wiman

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjör.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Sunparadise Group AG.

Rasmus arbetade tidigare som Associate på The Boston Consulting Group i Stockholm.

Hälsa
Nora F. Larssen

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2008. Ansvarig för sektorn Hälsa och medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom, MBA.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Etac AB, Emma S. AB samt Nobia AB. Ledamot i Disruptive Materials AB.

Nora var tidigare produktlinjechef på Electrolux AB. Dessförinnan var hon Partner på McKinsey & Co, där hon arbetade under 12 år.

Louise Delemark

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2012.

Utbildning: Civilekonom.

Louise arbetade tidigare med affärsutveckling på Nordstjernans dotterbolag Rosti.

Simon Gunnarsson

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Lideta AB samt Sunparadise Group AG.

Simon arbetade tidigare som Consultant på Arthur D. Little i Stockholm.

Tobias Lönnevall

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2009.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Attendo AB samt Diös Fastigheter AB.

Tobias arbetade tidigare som finanschef inom Asset Management-bolaget Landic Property. Dessförinnan arbetade han på Accenture Management Consulting.

Niklas Samuelsson

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom.

Niklas arbetade tidigare som Consultant på Arthur D. Little i Stockholm.

Sofia von Schéele

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2021.

Utbildning: Civilekonom.

Sofia arbetade tidigare med investeringar på Scope och har dessförinnan erfarenheter från investment banking.

Distribution & Handel
Johan Sjö

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2020. Ansvarig för sektorn Distribution & Handel och medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1967.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Momentum Group AB, AddLife AB, Addtech AB, OptiGroup AB samt Prosero Security Group AB. Ledamot i Camfil AB samt M2 Asset Management AB.

Johan var tidigare VD och koncernchef för Addtech-koncernen. Dessförinnan innehade Johan ledande befattningar inom Bergman & Beving-koncernen samt på Alfred Berg/ABN Amro.

Johan Eklund

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2015.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Momentum Group AB.

Johan arbetade tidigare som Analyst på Morgan Stanley.

Eric Persson

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Rosti Group AB. Ledamot i Livio AB samt Stiftelsen Promobilia.

Eric har under det senaste decenniet haft olika roller inom Axel Johnson, däribland ansvarig för affärsutveckling på Axel Johnson AB samt senast VD på Novax. Dessförinnan var han verksam som finansiell rådgivare vid KPMG Corporate Finance.

Sercan Samanci

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjör.

Sercan arbetade tidigare som Analyst på Rothschild & Co.

Tillväxt & Ny teknik
Fredrik Oweson

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2020. Ansvarig för sektorn Tillväxt & Ny teknik och medlem  i ledningsgruppen.
Utbildning:
Civilekonom

Fredrik är grundare till Scope med erfarenhet som aktiv investerare sedan 2000 i ett stort antal tillväxtbolag med ursprung i Norden. Fredrik har tidigare erfarenhet från Proventus och Goldman Sachs.

Ylva Ersvik

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.

Ylva arbetade tidigare som Investment Professional på Verdane Capital Advisors och dessförinnan som Associate på McKinsey & Company i Stockholm.

Torbjörn Folkesson

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom, Fil. kand. psykologi.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Roaring Apps AB.

Torbjörn har arbetat som investerare inom private equity under cirka 10 år för 3i och Bain Capital. Han har en bakgrund som managementkonsult och har även operationell erfarenhet från att ha varit CFO i ett snabbväxande fin tech-bolag.

Niklas Samuelsson

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom.

Niklas arbetade tidigare som Consultant på Arthur D. Little i Stockholm.

Sofia von Schéele

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2021.

Utbildning: Civilekonom.

Sofia arbetade tidigare med investeringar på Scope och har dessförinnan erfarenheter från investment banking.

Nordstjernan Kredit
Thomas Naess

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2015. Ansvarig för Nordstjernan Kredit och medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.

Thomas var tidigare partner på Goldbridge Capital Partners i London. Dessförinnan arbetade han åtta år på BlueBay Asset Management i London samt sju år på Deutsche Bank, först i New York och sedan i London från år 2000.

Ted Arffman

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom.

Ted arbetade tidigare som Associate på Ares Management och dessförinnan som Analyst på Danske Bank i Stockholm.