Ledande befattningshavare

Ledningsgrupp

Peter Hofvenstam

Verkställande direktör och ansvarig för Noterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 1999. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1965.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Nordstjernan Kredit AB. 

Peter var tidigare partner på E. Öhman J:or Fondkommission AB och var verksam inom corporate finance. Peter arbetade dessförinnan som finanschef och medlem av koncernledningen i AB Aritmos samt som analytiker på Proventus AB.

Marion Bernhardsson

Chief Financial Officer. Anställd på Nordstjernan sedan 2012. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1962.

Marion arbetade tidigare på Investor AB som Senior Associate, Corporate Accounting.

Thomas Naess

Senior Investment Manager och ansvarig för Kreditinvesteringar. Anställd på Nordstjernan sedan 2015. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1972.

Thomas var tidigare partner på Goldbridge Capital Partners i London. Dessförinnan arbetade han åtta år på BlueBay Asset Management i London samt sju år på Deutsche Bank, först i New York och sedan i London från år 2000.

Khashayar Nikavar

Senior Investment Manager och ansvarig för Onoterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 2013. Medlem i ledningsgruppen. 

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Dacke Industri AB samt Rosti Group AB.

Khashayar arbetade tidigare som Junior Engagement Manager på McKinsey & Company i Stockholm.

Övriga ledande befattningshavare

Carl Engström

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2008.

Utbildning: Civilekonom, Civilingenjör.

Carl arbetade tidigare som managementkonsult på Bain & Company.

Nora F. Larssen

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2008.

Utbildning: Civilekonom, MBA.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Etac AB, Emma S. AB samt Nobia AB. Ledamot i Disruptive Materials AB.

Nora var tidigare produktlinjechef på Electrolux AB. Dessförinnan var hon Partner på McKinsey & Co, där hon arbetade under 12 år.

Angela Langemar Olsson

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2000.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ordförande i  Sunparadise Group AG (namnändrat från WinGroup AG). Ledamot i Bonava AB, NCC AB samt Sticklinge Udde AB.

Angela var tidigare koncerncontroller på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB. Dessförinnan arbetade Angela på Swedish Match AB som Assistant Controller.

Tobias Lönnevall

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2009.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Attendo AB samt Diös Fastigheter AB.

Tobias arbetade tidigare som finanschef inom Asset Management-bolaget Landic Property. Dessförinnan arbetade han på Accenture Management Consulting.

Eric Persson

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Rosti Group AB. Ledamot i Livio AB samt Stiftelsen Promobilia.

Eric har under det senaste decenniet haft olika roller inom Axel Johnson, däribland ansvarig för affärsutveckling på Axel Johnson AB samt senast VD på Novax. Dessförinnan var han verksam som finansiell rådgivare vid KPMG Corporate Finance.För övriga ledande befattningshavare se också Tomas Billing och Stefan Stern.