Från vänster: Carl Engström, Marion Bernhardsson, Tomas Billing, Peter Hofvenstam, Angela Langemar Olsson och Thomas Naess

Ledande befattningshavare

Tomas Billing

Verkställande direktör. Anställd på Nordstjernan sedan 1999. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1963.
Styrelseuppdrag: Ordförande i NCC AB. Ledamot i BiJaKa AB, Centrum för rättvisa samt Parkinson Research Foundation.

Tomas var tidigare verkställande direktör på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB. Tomas har även arbetat sju år inom Proventus-koncernen, varav de två sista åren som verkställande direktör vid Monark Bodyguard AB.

Marion Bernhardsson

Ekonomichef. Anställd på Nordstjernan sedan 2012. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1962.

Marion arbetade tidigare på Investor AB som Senior Associate, Corporate Accounting.

Carl Engström

Senior Investment Manager och ansvarig för Noterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 2008. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom, Civilingenjör.
Född: 1977.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Bonava AB.

Carl arbetade tidigare som managementkonsult på Bain & Company.

Peter Hofvenstam

Vice verkställande direktör och ansvarig för Onoterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 1999. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1965.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Nordstjernan Kredit AB. Ledamot i Rosti Group AB samt Swedol AB.

Peter var tidigare partner på E. Öhman J:or Fondkommisson AB och var verksam inom corporate finance. Peter arbetade dessförinnan som finanschef och medlem av koncernledningen i AB Aritmos samt som analytiker på Proventus AB.

Angela Langemar Olsson

Senior Investment Manager och HR. Anställd på Nordstjernan sedan 2000. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1970.
Styrelseuppdrag: Ordförande i WinGroup AG. Ledamot i NCC AB.

Angela var tidigare koncerncontroller på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB. Dessförinnan arbetade Angela på Swedish Match AB som Assistant Controller.

Thomas Naess

Senior Investment Manager och ansvarig för Kreditinvesteringar. Anställd på Nordstjernan sedan 2015. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1972.

Thomas var tidigare partner på Goldbridge Capital Partners i London. Dessförinnan arbetade han åtta år på BlueBay Asset Management i London samt sju år på Deutsche Bank, först i New York och sedan i London från år 2000.