Ledande befattningshavare

Ledningsgrupp

Peter Hofvenstam

Verkställande direktör och ansvarig för Noterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 1999. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1965.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Nordstjernan Kredit AB. Ledamot i Swedol AB.

Peter var tidigare partner på E. Öhman J:or Fondkommission AB och var verksam inom corporate finance. Peter arbetade dessförinnan som finanschef och medlem av koncernledningen i AB Aritmos samt som analytiker på Proventus AB.

Marion Bernhardsson

Ekonomichef. Anställd på Nordstjernan sedan 2012. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1962.

Marion arbetade tidigare på Investor AB som Senior Associate, Corporate Accounting.

Thomas Naess

Senior Investment Manager och ansvarig för Kreditinvesteringar. Anställd på Nordstjernan sedan 2015. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1972.

Thomas var tidigare partner på Goldbridge Capital Partners i London. Dessförinnan arbetade han åtta år på BlueBay Asset Management i London samt sju år på Deutsche Bank, först i New York och sedan i London från år 2000.

Khashayar Nikavar

Senior Investment Manager och ansvarig för Onoterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 2013. Medlem i ledningsgruppen. 

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Rosti Group AB.

Khashayar arbetade tidigare som Junior Engagement Manager på McKinsey & Company i Stockholm.

Övriga ledande befattningshavare

Tomas Billing

Senior Advisor.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1963.
Styrelseuppdrag: Ordförande i NCC AB, Arboritec Holding AB, Hotscreen Holding AB samt Röko AB. Ledamot i Etac AB, BiJaKa AB, Centrum för rättvisa samt Parkinson Research Foundation.

Tomas var tidigare verkställande direktör på Nordstjernan 1999-2019. Dessförinnan var Tomas verkställande direktör på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB.

Carl Engström

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2008.

Utbildning: Civilekonom, Civilingenjör.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Bonava AB.

Carl arbetade tidigare som managementkonsult på Bain & Company.

Nora F.Larssen

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2008.

Utbildning: Civilekonom, MBA.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Etac AB samt Emma S. AB. Ledamot i Nobia AB samt Disruptive Materials AB.

Nora var tidigare produktlinjechef på Electrolux AB. Dessförinnan var hon Partner på McKinsey & Co, där hon arbetade under 12 år.

Mats Heiman

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2005.

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Navos Capital AB samt Parkinson Research Foundation. Ledamot i HALEWELL Ltd.

Mats var tidigare managementkonsult på Booz Allen & Hamilton. Dessförinnan arbetade Mats under 13 år på Alfa Laval, bland annat som vice VD i affärsområde Food Engineering och chef för affärsområde Flow Equipment.

Angela Langemar Olsson

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2000.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ordförande i  Sunparadise Group AG (namnändrat från WinGroup AG). Ledamot i NCC AB.

Angela var tidigare koncerncontroller på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB. Dessförinnan arbetade Angela på Swedish Match AB som Assistant Controller.

Tobias Lönnevall

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2009.

Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Attendo AB.

Tobias arbetade tidigare som finanschef inom Asset Management-bolaget Landic Property. Dessförinnan arbetade han på Accenture Management Consulting.