Från vänster: Carl Engström, Marion Bernhardsson, Tomas Billing, Peter Hofvenstam, Angela Langemar Olsson. Frånvarande: Karin Svensson.

Ledande befattningshavare
TOMAS BILLING

Verkställande direktör och ansvarig för Noterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 1999. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1963.
Styrelseuppdrag: Ordförande i NCC AB och Nobia AB. Ledamot i BiJaKa AB samt Parkinson Research Foundation.

Tomas var tidigare verkställande direktör på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB. Tomas Billing har även arbetat sju år inom Proventus-koncernen, varav de två sista åren som verkställande direktör vid Monark Bodyguard AB.

Marion Bernhardsson

Ekonomichef. Anställd på Nordstjernan sedan 2012. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1962.

Marion arbetade tidigare på Investor AB som Senior Associate, Corporate Accounting.

Carl Engström

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2008. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom, Civilingenjör.
Född: 1977.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Salcomp Oyj och Bonava AB.

Carl arbetade tidigare som managementkonsult på Bain & Company.

Peter Hofvenstam

Vice verkställande direktör och ansvarig för Onoterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 1999. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1965.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Swedol AB och Rosti Group AB.

Peter var tidigare partner på E. Öhman J:or Fondkommisson AB och var verksam inom corporate finance. Peter Hofvenstam arbetade dessförinnan som finanschef och medlem av koncernledningen i AB Aritmos samt som analytiker på Proventus AB.

Angela Langemar Olsson

Senior Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2000. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1970.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Etac AB och Wingroup AG.

Angela var tidigare koncerncontroller på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB. Dessförinnan arbetade Angela på Swedish Match AB som Assistant Controller.

Karin Svensson

Extern rådgivare till ledningsgruppen i HR-frågor sedan 2016.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1965.

Karin arbetade tidigare som managementkonsult på Accenture, som HR chef på Bisnode, samt i egna verksamheter.

desktop-large
desktop
tablet
phone