Från vänster: Carl Engström, Marion Bernhardsson, Tomas Billing, Peter Hofvenstam, Angela Langemar Olsson.

Ledande befattningshavare
TOMAS BILLING

Verkställande direktör. Anställd på Nordstjernan sedan 1999. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1963.
Styrelseuppdrag: Ordförande i NCC AB och Nobia AB. Ledamot i BiJaKa AB samt Parkinson Research Foundation.

Tomas var tidigare verkställande direktör på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB. Tomas Billing har även arbetat sju år inom Proventus-koncernen, varav de två sista åren som verkställande direktör vid Monark Bodyguard AB.

Marion Bernhardsson

Ekonomichef. Anställd på Nordstjernan sedan 2012. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1962.

Marion arbetade tidigare på Investor AB som Senior Associate, Corporate Accounting.

Carl Engström

Senior Investment Manager och ansvarig för Noterade innehav . Anställd på Nordstjernan sedan 2008. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom, Civilingenjör.
Född: 1977.
Styrelseuppdrag: Ordförande i Salcomp Oyj och Bonava AB.

Carl arbetade tidigare som managementkonsult på Bain & Company.

Peter Hofvenstam

Vice verkställande direktör och ansvarig för Onoterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 1999. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1965.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Swedol AB och Rosti Group AB.

Peter var tidigare partner på E. Öhman J:or Fondkommisson AB och var verksam inom corporate finance. Peter Hofvenstam arbetade dessförinnan som finanschef och medlem av koncernledningen i AB Aritmos samt som analytiker på Proventus AB.

Angela Langemar Olsson

Senior Investment Manager och HR. Anställd på Nordstjernan sedan 2000. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.
Född: 1970.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Wingroup AG.

Angela var tidigare koncerncontroller på det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB. Dessförinnan arbetade Angela på Swedish Match AB som Assistant Controller.

desktop-large
desktop
tablet
phone