Styrelse

Viveca Ax:son Johnson

Ordförande sedan 2007, vice ordförande 1997-2007, ledamot sedan 1996. Född 1963.

Andra uppdrag: Ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Ledamot i Bonava AB, FPG Media AB, Lideta AB, NCC AB, Rosti Group AB samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

Caroline Berg

Ledamot och vice ordförande sedan 2016. BA från Middlebury College. Född 1968.

Övriga uppdrag: Ordförande i Axel Johnson AB, Martin & Servera AB, Erik och Göran Ennerfelts stiftelse samt Stiftelsen The Global Village. Ledamot i Axfast AB, Axfood AB, Dustin Group AB, Handelshögskolans Advisory Board samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

Peter Leimdörfer

Ledamot sedan 2012. Civilekonom. Född 1961.

Andra uppdrag: Ledamot i White Peak Real Estate samt Brunswick Real Estate.

Tomas Nicolin

Ledamot sedan 2007. Civilekonom och Master of Science in Management. Född 1954.

Andra uppdrag: Ordförande i Centrum för rättvisa samt Ortala AB. Ledamot i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, Nobelstiftelsen samt Fastighetsfonden NIAM:s investeringskommitté.

Christoph Vitzthum

Ledamot sedan 2017. Ekonomie magister. Född 1969.

Andra uppdrag: Koncernchef för Fazer-koncernen. Ordförande i Konecranes Oyj. Ledamot i Finlands livsmedelsindustriförbund ETL, Finsk-svenska handelskammaren, East Office of Finnish Industries Oy, Oras Invest Oy samt Crisis Management Initiative (CMI).