Styrelse

VIVECA AX:SON JOHNSON

Ordförande sedan 2007, vice ordförande 1997-2007, ledamot sedan 1996. Född 1963.

Andra uppdrag: Ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Ledamot i Bonava AB,  FPG Media AB, NCC AB, Rosti Group AB samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

CAROLINE BERG

Ledamot samt vice ordförande sedan 2016. BA från Middlebury College. Född 1968.

Andra uppdrag: Ordförande i Axel Johnson AB samt Erik och Göran Ennerfelts stiftelse. Ledamot i Axfast AB, Axfood AB, Dustin Group AB, Martin & Servera AB, Handelshögskolans Advisory Board samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

HANS ECKERSTRÖM

Ledamot sedan 2017. Master of Science in Mechanical Engineering och Master of Science in Business Administration. Född 1972.

Andra uppdrag: Ordförande i Nobia AB samt Profoto Invest AB. Ledamot i Thule Group AB.

PETER LEIMDÖRFER

Ledamot sedan 2012. Civilekonom. Född 1961.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i PriceRunner Group AB. Ledamot i White Peak Real Estate samt Brunswick Real Estate.

TOMAS NICOLIN

Ledamot sedan 2007. Civilekonom och Master of Science in Management. Född 1954.

Andra uppdrag: Ordförande i Centrum för rättvisa. Ledamot i Skandinaviska Enskilda Banken AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, Nobelstiftelsen samt Fastighetsfonden NIAM:s investeringskommitté.

CHRISTOPH VITZTHUM

Ledamot sedan 2017. Ekonomie magister. Född 1969.

Andra uppdrag: Koncernchef för Fazer-koncernen. Ordförande i Konecranes Oyj. Ledamot i Finlands livsmedelsindustriförbund ETL, Finsk-svenska handelskammaren, East Office of Finnish Industries Oy, Oras Invest Oy samt Crisis Management Initiative (CMI).

desktop-large
desktop
tablet
phone