Tomas Billing, Verkställande direktör Nordstjernan

Ett utdrag ur Tomas redogörelse i Nordstjernans Årsredovisning 2016
Verkställande direktörens redogörelse

Rekordvinst, men dopad
År 2016 var Nordstjernans hittills vinstrikaste. Koncernens rörelseresultat uppgick till hela 7,1 Mdr SEK, nästan dubbelt så mycket som förra rekordet. Vårt substansvärde ökade med 18 procent, dubbelt så mycket som börsen. Vid årets utgång uppgick substansvärdet till drygt 28 Mdr SEK, vilket var nytt ”all-time-high” (se diagrammet till höger). Vi har dessutom genomfört ett antal intressanta affärer de senaste 24 månaderna – vi har investerat i Attendo, vi har både köpt och sålt Bygghemma, vi har köpt PMC Group, vi har investerat i PriceRunner samt investerat i Swedol som i sin tur köpt Grolls.

Men riktigt så bra var inte 2016. Vår rekordvinst om 7,1 Mdr SEK var dopad. Orsaken till det är att resultatet till drygt hälften utgörs av en redovisningsmässig vinst som uppstod i och med att Nordstjernan, som följer redovisningsregelverket K3 (= ”IFRS light”), var tvunget att resultatavräkna mellanskillnaden mellan NCC-innehavets bokförda värde och marknadsvärde. Detta behövde vi göra i och med att vårt ägande i NCC våren 2016 minskade till strax under 50 procent av rösterna. Då klassificerades investeringen om från dotterföretag till intresseföretag. Den redovisningsmässiga vinsten av omklassificeringen har ingenting med kassaflöde att göra. Det är inte heller en vinst som i sin helhet uppstod under 2016, även om ”IFRS-anhängarna” tycks anse det. Läsare med gott minne kommer ihåg att jag i årsredovisningarna för 2008 och 2009 kritiserade IFRS.

De underliggande resultaten, det vill säga resultaten för våra innehav, erbjöd ömsom vin, ömsom vatten under 2016. Exempelvis var Rosti, Salcomp och NCC besvikelser med lägre resultat år 2016 än 2015, medan bland annat Etac, Bonava och Dacke Industri visade god vinsttillväxt.

 

Vill ni läsa hela Tomas VD-ord kan ni ladda ner Nordstjernans årsredovisning här.

 

desktop-large
desktop
tablet
phone