Viveca Ax:son Johnson, Styrelseordförande Nordstjernan

Ett utdrag ur Vivecas redogörelse i Nordstjernans Årsredovisning 2017

Går det att lita på en person som inte klarar av att koncentrera sig mer än 27 sekunder i taget? Företaget Clicktale har undersökt miljoner internetbesökares beteende och kunnat konstatera att den genomsnittliga besökstiden är mellan 19 och 27 sekunder innan man byter till nästa sida. Att digitaliseringen och internet revolutionerat vår vardag är för all del en truism, men den förtjänar att erinras om. Och ännu viktigare är att komplettera med en allt vanligare fråga: Is Google making us stupid? I Silicon Valley låter många chefer inom IT-sektorn inte längre sina barn vara uppkopplade i onödan och väljer Waldorfskolor åt barnen i syfte att skydda dem från det moderna samhällets distraktioner.

Vår samtid präglas av den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, där digitaliseringen erövrar allt fler områden under devisen ”allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras”. Just detta allt gör en inifrån styrd människa fundersam. Allt? Verkligen allt? Är det vad som håller på att hända? Är det i så fall något att okritiskt bejaka?

Utanför Nordstjernans huvudkontor på Stureplan 3, mitt i den svenska finanselitens centrum, har konstnären Jaume Plensas vackra och kontemplativa skulptur Chloe in Barcelona nyligen placerats. Se den gärna som en maning till en tankepaus och inåtblickande – en tydlig kontrast till den annars så dominerande digitala utåtriktningen, där allt som är privat ska tillgängliggöras momentant. Alla tekniker som påverkar det intellektuella livet – boken, tidningen, skrivmaskinen, kartan, klockan – har förstås effekter på hur människors tänkande fungerar. Men den digitala tekniken och internet är ännu mer radikala i den meningen att de är ögonblickliga och avkräver oss omedelbara svar utan ordentlig tid för eftertanke.

Marshall McLuhan’s berömda profetia om den globala byn och formuleringen ”the medium is the message” förefaller centrala för att förstå och utforska den epokgörande utveckling som vi befinner oss i. Varje nytt medium, alla nya vanor om man så vill, förändrar oss som människor. Hur vi använder mediet när det gäller innehållet är inte det verkligt avgörande, utan det är i stället just den vana som vi tillägnar oss genom att nyttja det. Internetanvändningen påverkar vårt minne, och då inte i positiv mening. Dess inverkan på såväl tänkandet i sig som den fördjupning vi håller på att gå förlustiga blir allt mer uppenbar. Samtidigt som internet skänker oss oändliga möjligheter till att inhämta information om snart sagt allt som vi vill veta, bidrar själva mediet till att fragmentera våra tankeprocesser och störa vår koncentrationsförmåga. Vi blir, som Nicholas Carr skriver i The Shallows: What the Internet is Doing to our Brains, kognitivt överbelastade.

Vill ni läsa hela Vivecas ordförandeord kan ni ladda ner Nordstjernans årsredovisning här.