Sökresultat

Vi är ett stiftelseägt hem för ledande bolag

Vi är en kraft för att nå bästa potential i de bolag vi engagerar oss i. Vi vill vara en långsiktig partner till grundare, entreprenörer och företagsledningar.

Affärsidé

Nordstjernan grundades av familjen Ax:son Johnson 1890. I mer än 130 år har vi ägt och utvecklat konkurrenskraftiga företag som skapat välstånd och bidragit till ett bättre samhälle. I dag är Nordstjernan en aktiv ägare som med långsiktighet utvecklar företag i sektorer med tillväxtpotential och där vi kan tillföra värde. Sammanlagt omsätter Nordstjernans innehav omkring 120 Mdr SEK och har drygt 50.000 anställda.

Det är vår övertygelse att en kombination av kreativitet och aktivitet är en grundförutsättning för ett långsiktigt värdeskapande. Vår uppgift som ägarbolag är att para ihop rätt kreativitet med rätt aktivitet. Vi driver, stöttar och investerar i förnyelse och innovation för att våra bolag ska utvecklas framgångsrikt över tid. Tillsammans med vårt nätverk skapar vi de bästa möjligheterna för våra bolag att nå sin bästa potential.

Kärnvärderingar

Nordstjernan är ett ägarbolag med en 130-årig industriell tradition. Vår företagskultur har i alla tider skapats i skärningspunkten mellan omvärldens förändringar och våra egna erfarenheter. Att vår största ägare är en allmännyttig stiftelse grundad av familjen Ax:son Johnson gör oss delaktiga i något som består över tid.

Nordstjernans kärnvärderingar är en vägledning för oss i verksamheten – och speglar vad omgivningen kan förvänta sig av oss som arbetsgivare, samarbetspartner och investerare.

  • Långsiktigt otåliga – Som ägare agerar vi långsiktigt, ansvarsfullt och med hög affärsetik. Vi är otåliga att hitta nya affärer och vi drivs av att ständigt utmana med initiativ och innovation. Så vill vi utveckla det bästa hos våra företag och medarbetare.
  • Tillsammans – Som arbetsplats skapar vi värde genom motiverade individer med många kompletterande perspektiv. Vi vill vara ett lärande företag där allas ansträngning sporras i ett gemensamt lagarbete. Så vill vi utveckla den skarpaste och mest professionella organisationen.
  • Möjlighetsfokuserade – Som verksamhet ställs vi kontinuerligt inför utmaningar, risker och aktiva vägval. Vi vill präglas av förändringsbenägenhet och nyfikenhet i denna omvärldsmiljö av möjligheter. Så vill vi söka goda affärer och ökad framgång i en allt hårdare konkurrens.
  • Enkelhet – Som organisation eftersträvar vi förenkling genom att undvika omvägar och onödig komplexitet. Vi vill ge frihet och eget delegerat ansvar för en effektivare handlingsförmåga. Så vill vi öka delaktigheten och slagkraften i företaget.

Ansvarsfullt företagande

Vi tror på företagande som positiv kraft i samhället och vill kombinera lönsamhet med större samhällsnytta. Vi är besjälade av att använda styrkan i företagandet för att hitta lösningar på kunders behov och bidra till att lösa större samhällsproblem. Som ägarbolag agerar Nordstjernan långsiktigt, ansvarsfullt och med hög affärsetik. 

Ansvarsfullt företagande och affärsetik

I vår roll som ägare har vi en uppgift att säkerställa god styrning av våra portföljbolag samt att vi och våra portföljbolag alltid agerar med hög affärsetik. Vi stöder, värnar och respekterar mänskliga fri- och rättigheter och är engagerade för ett fritt näringsliv med stark äganderätt och rätt till likabehandling. Ansvarsfullt företagande innebär att vi alltid följer lagar och regler på de marknader vi och våra portföljbolag verkar i. Det innebär även att vi som ägare genom aktivt styrelsearbete har som uppgift att leda våra portföljbolag i frågor gällande miljö, social hållbarhet och styrning inom vilka de har en stor påverkan eller risk.

Klimat och resurseffektivitet

I vår roll som ägare har Nordstjernan störst påverkan på klimatet och naturen genom våra portföljbolag. För att minska vår påverkan är vi därför aktiva i att stötta portföljbolag i att utveckla, sätta och implementera ambitiösa klimatmål. Vi driver kontinuerliga förbättringar i våra egna och innehavens verksamheter och affärer för att minska vår klimatpåverkan. Genom att uppmuntra till resurseffektiva verksamheter minskar belastningen på klimatet och naturen samtidigt som det är ekonomiskt lönsamt.

Individens förmåga och utveckling         

På Nordstjernan har vi alltid poängterat och prioriterat individens fri-och rättigheter i samhället. Vi arbetar aktivt för att motverka diskriminering oavsett kön, nationalitet eller ålder genom meritokratisk utvärdering. Vi utgår från ett decentraliserat beslutsfattande med stor frihet för individer, styrelser och ledningar och tror på individens förmåga till lärande och utveckling för ökat värdeskapande.

Läs mer om ansvarsfullt företagande

Genom värdeplanerna och bolagens styrelser

Nordstjernan driver ansvarsfullt företagande i varje styrelse vi engagerar oss i. Vi listar initiativ i våra bolags värdeplaner som vi vill se genomförda och utvecklar indikatorer för att följa upp dessa. Vi tror på innovation och tekniska framsteg i våra bolag som bärande delar i hur produktion och konsumtion kan bli mer resurseffektiva.

Vid nyinvesteringar är en av förutsättningarna att bolaget kan bedriva ansvarsfullt företagande i linje med vårt synsätt.

Ytterligare vinster för samhällsnyttan

Nordstjernans vinster bidrar till samhällsnytta genom de stöd till forskning och utbildning som lämnas av vår huvudägare, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Dit går merparten av Nordstjernans utdelning. Vi har i 130 år utvecklat företag som skapar välstånd och bidrar till samhället som arbetsgivare, skattebetalare och som producenter av efterfrågade varor och tjänster.

Ansvarsfullt företagande bedrivs också genom vårt engagemang i verksamheter vi tror på. 

Läs mer om Nordstjernans engagemang här

Våra bolags arbete med ansvarsfullt företagande

Nordstjernans påverkan på omvärlden uppstår i allt väsentligt när kunder använder produkter och tjänster som produceras av de bolag Nordstjernan är ägare i. I de bolag vi är engagerade bedrivs arbetet med ansvarsfullt företagande utifrån de förutsättningar som finns i respektive bransch och företag. Läs gärna även några exempel på våra bolags arbete med ansvarsfullt företagande via länkarna nedan.

Bonava

Nobia

Rosti

Medarbetare

Filter:
Sektor:
Sortera:

Alla medarbetare

Erik Andersson
Investment Professional
Erik Andersson
Investment Professional

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2022.

Utbildning: Civilingenjör.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Insurello AB.

Erik arbetade tidigare som Senior Associate Consultant på Bain & Company.

Kajsa Andersson
Kommunikationsansvarig
Kajsa Andersson
Kommunikationsansvarig

Kommunikationsansvarig. Arbetat för Nordstjernan sedan 2023.

Utbildning: MSc Management.

Kajsa arbetade tidigare på kommunikationsbyrån Friends & Stories och dessförinnan som Senior Consultant på EY.

Ted Arffman
Investment Manager
Ted Arffman
Investment Manager

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom.

Ted arbetade tidigare som Associate på Ares Management och dessförinnan som Analyst på Danske Bank i Stockholm.

Viveca Ax:son Johnson
Ordförande
Viveca Ax:son Johnson
Ordförande

Ordförande sedan 2007, vice ordförande 1997-2007, ledamot sedan 1996.

Andra uppdrag: Ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål samt Bokförlaget Stolpe AB. Ledamot i Bonava AB, FPG Media AB, Prima Vård Sverige AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse samt Foundation for the Children's Hospital and Research Institute Nadija sr.

Carl Bergsten
Ansvarig för analys, controlling och affärsutveckling
Carl Bergsten
Ansvarig för analys, controlling och affärsutveckling

Ansvarig Affärsstöd. Anställd på Nordstjernan sedan 2008.

Utbildning: Civilekonom, Civilingenjör.

Carl arbetade tidigare som managementkonsult på Bain & Company.

Johan Blomquist
Styrelseledamot
Johan Blomquist
Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021. Civilekonom.

Andra uppdrag: Ordförande i Findity AB samt Lanterna Holding AB. Ledamot i Storykit AB samt Telavox AB.

Svante Boije af Gennäs
IT-driftsansvarig
Svante Boije af Gennäs
IT-driftsansvarig

IT-driftsansvarig. Anställd på Nordstjernan sedan 2011.

Utbildning: Kurser inom IT.

Svante har mer än 30 års bred erfarenhet inom IT och har administrerat Nordstjernans IT-miljö sedan 2008.

Pontus Boman
Investment Director
Pontus Boman
Investment Director

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2021. Ansvarig för sektorn Industri & Handel. Medlem i ledningsgruppen.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Rosti Group AB. Ledamot i Alligo AB samt Norva24 Group AB.

Utbildning: Civilingenjör.

Pontus var tidigare VD och koncernchef för Bergman & Beving. Dessförinnan har Pontus innehaft ledande befattningar inom B&B Tools, ESSVE, Boston Consulting Group och Accenture.

Annica Bresky
Styrelseledamot
Annica Bresky
Styrelseledamot

Ledamot sedan 2024. Civilingenjör.

Andra uppdrag: Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) samt ledamot i styrelserna för vindkraftsbolaget Ørsted, teknik- och sensorbolaget Vaisala samt Fagerhult.

Hans De Geer
Investment Professional
Hans De Geer
Investment Professional

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2023.

Utbildning: Civilingenjör.

Hans arbetade tidigare som Manager på Strategy&.

Karin Ek
VD-assistent
Karin Ek
VD-assistent

VD-assistent. Anställd på Nordstjernan sedan 2023.

Utbildning: Jur. kand.

Karin har tidigare arbetat som VD-assistent, samt inom HR i ett flertal sektorer så som Tech, Private Equity och Investment Banking och en stiftelse inom vården.

Johan Eklund
Investment Director
Johan Eklund
Investment Director

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2015.

Utbildning: Civilekonom.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Rosti Group AB.

Johan arbetade tidigare som Analyst på Morgan Stanley.

Jakob Engdahl
Investment Professional
Jakob Engdahl
Investment Professional

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2022.

Utbildning: Civilekonom.

Jakob arbetade tidigare som Analyst på Citigroup och dessförinnan som Analyst på Lincoln International i Stockholm.

Ylva Ersvik
Investment Manager
Ylva Ersvik
Investment Manager

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Momentum Group AB.

Ylva arbetade tidigare som Investment Professional på Verdane Capital Advisors och dessförinnan som Associate på McKinsey & Company i Stockholm.

Susanne Flamme
Verksamhetsansvarig Engelsberg
Susanne Flamme
Verksamhetsansvarig Engelsberg

Verksamhetsansvarig vid Engelsbergs bruk

Anställd på Nordstjernan sedan 2020

Bakgrund: Hotellchef och marknadsansvarig

Torbjörn Folkesson
Investment Director
Torbjörn Folkesson
Investment Director

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2020. Ansvarig för sektorn Tillväxt & Ny teknik. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom, Fil. kand. psykologi.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Mentimeter AB.

Torbjörn har arbetat som investerare inom private equity under cirka 10 år för 3i och Bain Capital. Han har en bakgrund som managementkonsult och har även operationell erfarenhet från att ha varit CFO i ett snabbväxande fin tech-bolag.

Helena Grane
Investment Professional
Helena Grane
Investment Professional

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2022.

Utbildning: Civilekonom.

Helena arbetade tidigare som Analyst på Nordea Corporate Advisory och dessförinnan som Fixed Income Sales Manager på Nordea Markets.

Simon Gunnarsson
Investment Director
Simon Gunnarsson
Investment Director

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2015. Ansvarig för sektorn Hälsa. Medlem i ledningsgruppen. 

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Aidian Oy samt Prima Vård Sverige AB.

Simon arbetade tidigare som Consultant på Arthur D. Little i Stockholm.

Gunilla Hansson
Assistent till Ordförande
Gunilla Hansson
Assistent till Ordförande

Assistent till Ordförande. Anställd på Nordstjernan sedan 2007.

Utbildning: Sekreterarutbildning vid Institutet för Internationell Utbildning (IIU).

Gunilla arbetade tidigare som advokatsekreterare på Gernandt & Danielsson. Hon har även arbetat som chefssekreterare på Militära Högkvarteret samt tjänstgjort på försvarsavdelningen vid Sveriges ambassad i Washington, D.C.

Peter Hofvenstam
Senior Advisor
Peter Hofvenstam
Senior Advisor

Senior advisor, 

Anställd på Nordstjernan sedan 1999. 

Utbildning: Civilekonom.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Nordstjernan Growth samt Nordstjernan Kredit.

Peter var verkställande direktör på Nordstjernan 2019-2024, dessförinnan var han vice vd. Peter var tidigare partner på E. Öhman J:or Fondkommission AB och verksam inom corporate finance. Peter arbetade dessförinnan som finanschef och medlem av koncernledningen i AB Aritmos samt som analytiker på Proventus AB.

Henrik Jonsson
Styrelseledamot
Henrik Jonsson
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2024. MSc Real Estate Economics.

Andra uppdrag: Ordförande i Nalka Invest AB.

Fredrik Karlsson
Senior Advisor
Fredrik Karlsson
Senior Advisor

Senior Advisor sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Nordstjernan Growth AB samt Capillary Concrete AB. Ledamot i AIP Infrastructure (Danmark), Peak Nordic Management Advisory AB, Lekolar AB samt Pegroco Invest AB.

Fredrik var tidigare partner på riskkapitalbolaget 3i under åren 2001-2017. Fredrik innehade ledande befattningar på 3i och var under fem år ansvarig för de globala serviceinvesteringarna. Dessförinnan var Fredrik verksam på Volvo och Sjätte AP-fonden.

Tor Krusell
Senior Advisor
Tor Krusell
Senior Advisor

Senior Advisor sedan 2024.

Cecilia Källström
HR-ansvarig
Cecilia Källström
HR-ansvarig

Arbetat för Nordstjernan sedan 2022.

Cecilia arbetade tidigare som HR Manager på Vinge och dessförinnan som Head of HR på Advokatfirman Lindahl.

Nora F. Larssen
Senior Advisor
Nora F. Larssen
Senior Advisor

Senior Advisor sedan 2024.  

Utbildning: Civilekonom, MBA.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Etac AB samt Emma S. AB. Ledamot i Aidian Oy, Attendo AB samt Nobia AB.

2008-2024 arbetade Nora i ledande befattningar på Nordstjernan, bland annat som Investment Director och ansvarig för sektorn Hälsa samt medlem i ledningsgruppen. Nora var tidigare produktlinjechef på Electrolux AB. Dessförinnan var hon Partner på McKinsey & Co, där hon arbetade under 12 år.

Peter Leimdörfer
Styrelseledamot
Peter Leimdörfer
Styrelseledamot

Ledamot sedan 2012. Civilekonom.

Andra uppdrag: Ordförande i Bodil Bostad AB. Ledamot i White Peak Real Estate samt Brunswick Real Estate.

Mats Liljegren
Controller
Mats Liljegren
Controller

Controller. Anställd på Nordstjernan sedan 2000.

Utbildning: Civilekonom.

Ebba Lilliehöök
Investment Manager
Ebba Lilliehöök
Investment Manager

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2023.

Utbildning: Civilekonom.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Roaring Group AB.

Ebba har operationell erfarenhet från förvärv, investeringar och strategi i tillväxtföretag. Hon har haft ledande roller i tidiga bolagsskeden, och har arbetat med förvärv, investeringar och strategiska partnerskap som en del av Klarnas Acceleration & M&A team, Telia Ventures och inom Axel Johnson-gruppen.

Johan Lilliehöök
Verkställande direktör
Johan Lilliehöök
Verkställande direktör

Verkställande direktör.

Anställd på Nordstjernan sedan 2024. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.

Johan var tidigare Managing Director Investments på A.P. Moller Holding. Johan var dessförinnan Managing Director på Blackstone.

Johanna Lisskar
Fastighetsansvarig
Johanna Lisskar
Fastighetsansvarig

Fastighetsansvarig. Anställd på Nordstjernan sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjör.

Johanna arbetade tidigare som fastighetschef på Tagehus AB och har en bakgrund inom byggnadskonstruktion, produktutveckling samt bygg- och projektledning.

Tobias Lönnevall
Investment Director
Tobias Lönnevall
Investment Director

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2009.

Utbildning: Civilekonom.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Attendo AB och Bonava AB.

Tobias arbetade tidigare som finanschef inom Asset Management-bolaget Landic Property. Dessförinnan arbetade han på Accenture Management Consulting.

Axel Mörner
Vice ordförande
Axel Mörner
Vice ordförande

Ledamot och vice ordförande sedan 2023. Magisterexamen i ekonomi.

Andra uppdrag: Ordförande i Axel Johnson Inc. samt Björksund Holding AB. Ledamot i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, AxSol AB, Swedish-American Chamber of Commerce New York, investeringsrådet för Altocumulus Asset Management samt Stiftelsen Brilliant Minds.

Thomas Naess
Investment Director
Thomas Naess
Investment Director

Investment Director. Anställd på Nordstjernan sedan 2015. Ansvarig för Nordstjernan Kredit. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.

Styrelseuppdrag: Ledamot i investeringsrådgivnings-kommittén för Brunswick Real Estate Capital Advisory AB.

Thomas var tidigare partner på Goldbridge Capital Partners i London. Dessförinnan arbetade han på BlueBay Asset Management i London samt på Deutsche Bank, först i New York och sedan i London.

Jacqueline Odin
Investment Professional
Jacqueline Odin
Investment Professional

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2022.

Utbildning: Civilekonom.

Jacqueline arbetade tidigare med Corporate Finance på Carnegie Investment Bank.

Annalena Olsson
Kontorschef
Annalena Olsson
Kontorschef

Kontorschef. Anställd på Nordstjernan sedan 2022.

Utbildning: Civilekonom.

Annalena arbetade tidigare som Office Manager/VD-assistent på Rothschild & Co med en bakgrund inom marknadskommunikation.

Helena Palmér
Koncernredovisningschef
Helena Palmér
Koncernredovisningschef

Koncernredovisningschef. Anställd på Nordstjernan sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom.

Helena arbetade tidigare som Project Manager på EQT AB och dessförinnan som Senior Associate på Investor AB.

Martin Prage
Investment Professional
Martin Prage
Investment Professional

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2022.

Utbildning: Civilingenjör.

Martin arbetade tidigare med strategiutveckling på Elekta och dessförinnan som Consultant på Bain & Company.

Engla Ragnarsson
Trädgårdsmästare Engelsberg
Engla Ragnarsson
Trädgårdsmästare Engelsberg

Trädgårdsmästare vid Engelsbergs bruk

Anställd på Nordstjernan sedan 2014

Utbildning: Trädgårdens hantverk och design, Göteborgs universitet

Peter Ragnarsson
Trädgårdsskötare Engelsberg
Peter Ragnarsson
Trädgårdsskötare Engelsberg

Trädgårdsskötare vid Engelsbergs bruk

Anställd på Nordstjernan sedan 2014

Utbildning: Trädgårdens hantverk och design, Göteborgs universitet

Jimmy Renström
Chief Financial Officer
Jimmy Renström
Chief Financial Officer

Chief Financial Officer. Anställd på Nordstjernan sedan 2024. Medlem i ledningsgruppen.

Utbildning: Civilekonom.

Jimmy arbetade tidigare på Scania, där han innehade flertalet CFO-positioner i Asien och tjänstgjorde senast som VD för Scania Kina. Jimmy har även CFO-erfarenhet från startups samt en bakgrund som mangementkonsult.

Paula Röttorp
Chefsjurist
Paula Röttorp
Chefsjurist

Anställd sedan 2024.

Utbildning: jur. kand. samt Master of European Studies.

Andra uppdrag: Styrelsesekreterare i Nordstjernan.

Paula har tjugo års erfarenhet från ledande nordiska advokatbyråer inom bank-och finans och transaktioner och varit delägare i Hannes Snellman advokatbyrå under perioden 2010-2021. Hon har också varit managing partner för byråns svenska verksamhet. 

Sofia Samuelsson
Investment Professional
Sofia Samuelsson
Investment Professional

Investment Professional. Anställd på Nordstjernan sedan 2022.

Utbildning: Civilingenjör.

Sofia arbetade tidigare som Senior Associate Consultant på Roland Berger.

Emelie Schullström
Receptionist
Emelie Schullström
Receptionist

Anställd sedan 2024.

Arbetade tidigare som receptionist och dessförinnan som servitris på Djurönäset konferens & hotell.

Katarina Sivander
Receptionsansvarig
Katarina Sivander
Receptionsansvarig

Receptionsansvarig. Anställd på Nordstjernan sedan 2023.

Utbildning: Hotell- och turistutbildning.

Katarina arbetade tidigare som Meeting and Events Manager på Radisson Blu:s anläggningar på Arlanda.

Johan Sjö
Senior Advisor
Johan Sjö
Senior Advisor

Senior Advisor sedan 2021.

Utbildning: Civilekonom.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Dacke Industri AB, Momentum Group AB samt AddLife AB. Ledamot i Alligo AB, Camfil AB samt M2 Asset Management AB.

Johan var tidigare Investment Director på Nordstjernan och ansvarig för sektorn Distribution & Handel. Dessförinnan var Johan VD och koncernchef för Addtech-koncernen och han har även innehaft ledande befattningar inom Bergman & Beving-koncernen samt på Alfred Berg/ABN Amro.

Stefan Stern
Senior Advisor
Stefan Stern
Senior Advisor

Arbetat för Nordstjernan sedan 2018.

Utbildning: Studier i statsvetenskap.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Mando Group AB. Ledamot i Prima Vård Sverige AB, Stiftelsen Vetenskapsstaden samt Demoskop AB.

Stefan har tidigare varit chef för Kommunikation, Public Affairs och Sustainability i Investor AB:s företagsledning. Dessförinnan har han bland annat varit vice VD i Silver Life AB, Senior Advisor i Magnora AB, VD i Svensk Fjärrvärme AB, Statssekreterare för Sveriges regering, planeringschef i Statsministerns kansli, Statsrådsberedningen och kommunikationschef på Näringsdepartementet.

Elena Sundberg
Redovisningsekonom
Elena Sundberg
Redovisningsekonom

Redovisningsekonom. Anställd på Nordstjernan sedan 2018.

Utbildning: Civilekonom och socionom.

Elena arbetade tidigare som redovisningsassistent på Byggmax AB.

Daniel Sörén
Fastighetsskötare Engelsberg
Daniel Sörén
Fastighetsskötare Engelsberg

Fastighetsskötare vid Engelsbergs bruk

Anställd på Nordstjernan sedan 2020

Bakgrund: Snickare vid byggentreprenad och fastighetsbolag

Nils Johan Tjärnlund
Arkiv- och forskningschef
Nils Johan Tjärnlund
Arkiv- och forskningschef

Arkiv- och forskningschef. Anställd på Nordstjernan sedan 2022.

Utbildning: Magisterexamen i journalistik samt studier i historia och humanistiska ämnen.

Nils Johan har en bakgrund som vetenskapsjournalist och som ansvarig för kommunikations- och kunskapsprojekt hos näringsliv, stiftelser och myndigheter. Han har skrivit ett tiotal böcker, bland annat Järnbrukens historia (Bokförlaget Stolpe).

Jenny Torva
Redovisningsekonom
Jenny Torva
Redovisningsekonom

Redovisningsekonom. Anställd på Nordstjernan sedan 2008.

Utbildning: Civilekonom.

Jenny arbetade tidigare som redovisningsansvarig på KMT Group AB och har dessförinnan bland annat arbetat som ekonomisk förvaltare på SBC.

Rasmus Wiman
Investment Manager
Rasmus Wiman
Investment Manager

Investment Manager. Anställd på Nordstjernan sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjör.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Dacke Industri AB samt Sunparadise Group AG.

Rasmus arbetade tidigare som Associate på The Boston Consulting Group i Stockholm.

Sören Öberg
Fastighetsskötare Engelsberg
Sören Öberg
Fastighetsskötare Engelsberg

Fastighetsskötare vid Engelsbergs bruk

Anställd på Nordstjernan 1977-1986 och sedan 1997

Karriär

Nordstjernan och vår ägarstiftelse förenar det bästa av två världar, en vinstdrivande del kombineras med en icke vinstdrivande allmännyttig del. Verksamheten är grundad i etik och integritet, vilket genomsyrar allt vi gör. Vi har korta beslutsvägar och erbjuder stora frihetsgrader när det gäller personlig utveckling. Vi både uppmuntrar och utmanar våra medarbetare till att så tidigt som möjligt ta ett stort ansvar för att utveckla bolag, affärer och Nordstjernan som organisation.

Vi rekryterar i första hand för att täcka direkta behov i vår verksamhet men håller ständigt ögon och öron öppna efter personer med erfarenhet och genuint intresse för näringsliv och företagande samt god känsla för affärer.

Om du vill bli en del av vår organisation, eller är intresserad av att höra mer om Nordstjernan, så är du välkommen att skicka in ditt CV eller kontakta oss på recruiting@nordstjernan.se.