Sökresultat

Vi utvecklar ledande kvalitetsbolag

Vi investerar i bolag med uthålliga konkurrensfördelar i sektorer med starka strukturella marknadstrender. Där vi kan bidra med erfarenheter och nätverk.

Aktiv ägarmodell

Nordstjernan är en aktiv ägare som skapar värde genom betydande ägarandelar och ett långsiktigt engagemang i företag som leder eller har potential att bli ledande inom sitt område. Vi är typiskt sett största ägare men inte med nödvändighet majoritetsägare.

Nordstjernan har ett flexibelt ägarmandat och investerar i såväl noterade som onoterade bolag där vi kan vara ensam ägare, största ägare, samägare eller bara en betydande ägare. Nordstjernan har dock oavsett ägarroll ett tydligt fokus på värdeskapande och att nå bolagets bästa potential.

Nordstjernan deltar aktivt i värdeskapandet och den strategiska utvecklingen av våra bolag, bland annat genom ett professionellt valberedningsarbete för att tillse att bolagen har rätt styrelser. Vi tar själva eller genom våra industriella rådgivare en aktiv roll i styrelsearbetet. Vi bidrar genom egen analys, vårt industriella nätverk och vår organisation till att utmana, stötta och utveckla bolagen. Nordstjernan utarbetar värdeplaner för respektive bolag.

Investeringsstrategi

Nordstjernans investeringar är indelade i sektorer: Industri & Handel, Hälsa, Bygg & Fastighet och Tillväxt & Ny teknik. Varje sektor bygger på etablerade nätverk och delar erfarenheter för att på bästa sätt stödja och utveckla våra bolag.

Nordstjernan har ett stort kapital med ett flexibelt investeringsmandat som alltid situationsanpassas för att på bästa sätt stödja värdeskapande.

Storleken på en aktieinvestering ska normalt uppgå till 500–3 000 MSEK. Vi kan även göra mindre investeringar om vi ser en tydlig möjlighet till tilläggsinvesteringar. Vi investerar i såväl mogna bolag som tillväxtbolag. Det kan exempelvis vara bolag som behöver externt kapital, industriellt kunnande och nätverk för att antingen fortsätta expandera genom organisk tillväxt och tilläggsförvärv, eller för att genomföra kostnads- och kapitalrationaliseringar. 

Det kan också vara frågan om företag som ska genomföra ägarförändringar och som söker en ny långsiktig ägare. Som familjekontrollerat ägarbolag erbjuder Nordstjernan ett unikt och nära samarbete med grundare, entreprenörer och familjer att driva bolags fortsatta utveckling och fortlöpande stärka och förbättra företagen. Vi har ingen förutbestämd exitstrategi. Vår ägarmodell bygger på fundamental bolagsutveckling snarare än finansiella förändringar.

Organisation

Nordstjernans verksamhet är byggd med ägarrollen som utgångspunkt. Hos oss arbetar ett trettiotal personer. Många har bakgrund inom företagsledning, entreprenörskap och företagsutveckling. Andra har expertis inom fusioner, förvärv, finansiering, kommunikation eller ekonomi.

Vi har tre affärsområden:

Nordstjernan Investment gör aktieinvesteringar i noterade och onoterade bolag med huvudkontor i Norden. Fokus är på marknadsledande bolag med hållbara konkurrensfördelar inom nischer med starka strukturella marknadstrender.

Nordstjernan Growth gör aktieinvesteringar i tillväxtbolag inom sektorn Tillväxt & Ny teknik. Fokus är på snabbväxande företag med konkurrensfördelar som är möjliga att skala upp. För ytterligare information se www.nordstjernangrowth.se

Nordstjernan Kredit är ett affärsområde inom Nordstjernan och ett snabbt växande investeringspartnerskap som investerar i högavkastande skuldinstrument till bolag i nordvästra Europa med syfte att skapa stabil och långsiktig värdetillväxt för våra ägare. Nordstjernan Kredit agerar som partner till bolag i behov av olika typer av finansieringslösningar för tillväxt, förvärv, omorganisering och refinansiering. Investeringar sker typiskt sett inom högavkastande företagslån, obligationer eller preferensaktier i såväl privata som publika bolag.

Våra sektorer

  Industri & Handel

  Sektorn Industri & Handel fokuserar på investeringar i ledande bolag med en etablerad affär och långsiktig potential kombinerat med snabbväxande nischbolag.

  Hälsa

  Sektorn Hälsa fokuserar på investeringar inom vård och omsorg samt medicinteknik, främst plattformsinvesteringar i större bolag kombinerat med tematiska investeringar i mindre bolag med stor potential.

  Bygg & Fastighet

  Sektorn Bygg & Fastighet fokuserar på investeringar i ledande byggbolag, bostadsutvecklare samt fastighetsbolag i kombination med snabbväxande mindre bolag som erbjuder tjänster relaterade till sektorn.

  Tillväxt & Ny teknik

  Sektorn Tillväxt & Ny teknik fokuserar på investeringar i tillväxtbolag som är snabbväxande och som har konkurrensfördelar som är möjliga att skala upp. För ytterligare information se www.nordstjernangrowth.se

  Nobia är en av Europas största köksspecialister och designar, tillverkar och säljer kök. Bolaget marknadsför kök under ett tjugotal olika varumärken, däribland Marbodal, HTH och Magnet. Nordstjernan var vid utgången av 2022 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 25 procent av såväl kapital som röster. Nobia är noterat i Stockholm.

  För mer information se
  www.nobia.com

  Attendo är ett av Nordens största omsorgsbolag med mer än 700 enheter i Sverige, Finland och Danmark. Bolaget erbjuder omsorgstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning, samt individ- och familjeomsorg. Nordstjernan var vid utgången av 2022 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 18 procent av såväl kapital som röster. Attendo är noterat i Stockholm.

  För mer information se
  www.attendo.se

  NCC är ett av Nordens största bygg- och fastighets­utvecklingsbolag. Verksamheten omfattar byggnation av bland annat bostäder, kontor, industrilokaler och vägar samt utveckling av kommersiella lokaler. NCC producerar även asfalt och krossprodukter samt utför beläggningsarbeten. Nordstjernan var vid utgången av 2022 NCC:s största aktieägare med en ägarandel om 9 procent av kapitalet och 24 procent av rösterna. NCC är noterat i Stockholm.

  För mer information se
  www.ncc.se

  Rosti utvecklar och tillverkar formsprutade plastkomponenter. Bolaget erbjuder bland annat förpacknings­förslutningar till livsmedelsindustrin och komponenter såväl som kompletta produkter till utvalda konsument- och industrisektorer. Bolaget bedriver produktion i Kina, Malaysia, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Turkiet och Tyskland. Vid utgången av 2022 var Rosti helägt av Nordstjernan.

  För mer information se
  www.rosti.com

  Roaring är ett svenskt fintech-bolag som tillhandahåller digitala tjänster till bolag i alla sektorer som är i behov av att automatisera kunddataprocesser och kundkännedomskontroller. Roaring är en aktör med eftertraktade tjänster inom bland annat automatiserad penningtvättskontroll (så kallad Anti-Money Laundering – AML).

  https://www.roaring.io

  Dacke Industri utvecklar och förvärvar teknikföretag med fokus på design, tillverkning och försäljning av kundspecifika komponenter och system. Bolagets vision är att vara en ledande aktör i Norden och Europa och uppnå en stark global marknadsposition inom specifika nischer och tillämpningsområden. Dacke Industri verkar via sina dotterföretag i Norden, Europa, USA och Asien. Vid utgången av 2022 var Dacke Industri helägt av Nordstjernan.

  För mer information se
  www.dackeindustri.com

  Prima Vård bedriver primärvård, barn- och mödrahälsovård, psykiatri samt företagshälsovård på 30 platser i Stockholm och södra Sverige, där en del av verksamheten bedrivs under varumärket Mama Mia. Prima Vård har i dag 80 vårdenheter med omkring 300 000 listade patienter i fem regioner. Vid utgången av 2022 ägde Nordstjernan 84 procent av såväl kapital som röster i Prima Vård. Övriga ägare utgjordes av familjerna Lewné och Wahlström/Laurin.

  För mer information se
  www.primavard.se

  Sunparadise utvecklar, tillverkar och säljer balkong-, fasad- och terrassinglasningsprodukter. Bolaget är verksamt i Skandinavien, DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz) samt i utvalda länder i övriga Europa. Kunder till Sunparadise inkluderar återförsäljare, byggbolag och bostadsrättsföreningar. Bolagets produktion bedrivs i Turkiet och Polen. Vid utgången av 2022 var Sunparadise helägt av Nordstjernan.

  För mer information se
  www.sunparadise.com

  Bonava är en av de största bostadsutvecklarna i norra Europa med cirka 10 000 bostäder i pågående produktion. Bolaget utvecklar och säljer bostäder till konsumenter och investerare på utvalda marknader i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland. Nordstjernan var vid utgången av 2022 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 25 procent av kapitalet och 49 procent av rösterna. Bonava är noterat i Stockholm. I mars 2022 beslutade Bonava att stänga verksamheten i S:t Petersburg.

  För mer information se
  www.bonava.com

  Etac är ett hjälpmedelsföretag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter till sjukhus, sjukhem och hem. Etac är världsledande inom hjälpmedel för barn och ungdomar samt inom luftassisterade förflyttningshjälpmedel genom dotterföretaget HoverTech International. Bolaget har även global försäljning av manuella rullstolar, övriga förflyttningshjälpmedel, hygienprodukter och tryckavlastande hjälpmedel. Etacs huvudkontor ligger i Sverige och bolaget har tillverkning samt utvecklingsenheter i Skandinavien, Polen och Nordamerika. Vid utgången av 2022 var Etac helägt av Nordstjernan.

  För mer information se
  www.etac.com

  Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Alligo verkar under konceptvarumärkena Swedol, Tools, Grolls och Univern samt ett antal mindre specialistvarumärken.

  Nordstjernan var vid utgången av 2022 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 55 procent av kapitalet och 50 procent av rösterna. Alligo är noterat i Stockholm.

  För mer information se
  www.alligo.com

  Norva24 är marknadsledande inom samhällskritiska tjänster för underhåll av underjordisk infrastruktur, såsom rörtjänster, tömningstjänster och högtryckstvätt, till privata aktörer, företag och offentlig sektor. Norva24 är verksamt i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark och har en aktiv förvärvsstrategi med fokus på att både stärka sin position i befintliga marknader samt expandera till nya. Nordstjernan var vid utgången av 2022 bolagets tredje största aktieägare med en ägarandel om 9 procent av såväl kapital som röster. Norva24 noterades på Stockholmsbörsen i december 2021.

  För mer information se

  www.norva24.com

  Insurello är ett svenskt insurtech-bolag. Företaget tillhandahåller en konsumenttjänst som hjälper privatpersoner att få ut rätt ersättning efter en olycka. Genom en skalbar och automatiserad process hjälper Insurello individer med hela ärendehanteringsprocessen gentemot försäkringsbolagen, och kan även hitta okända försäkringar som kunden själv inte känner till.

  För mer information se
  www.insurello.se

  Momentum Group driver, utvecklar och förvärvar framgångsrika hållbara företag i Norden genom ett aktivt ägande med ett decentraliserat resultat- och affärsansvar. Gruppen består av ett antal företag som tillsammans utgör en av Nordens ledande leverantörer av industrikomponenter, industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn. Nordstjernan var vid utgången av 2022 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 55 procent av kapitalet och 50 procent av rösterna. Momentum Group är noterat i Stockholm.

  För mer information se
  www.momentum.group

  Zimpler är ett svenskt bolag vars mission är att förenkla transaktioner mellan företag och konsumenter eller andra företag över hela världen. Bolaget utvecklar, säljer och marknadsför betallösningar samt andra lösningar som förenklar digitala transaktioner. Bolagets strategiska fokus är på bankbetalningar inom det område som vanligtvis kallas ”open banking”.

  För mer information se
  www.zimpler.com

  Aidian utvecklar, tillverkar och säljer instrument och tester som används inom bland annat primärvården för att ge snabba och pålitliga testresultat. Aidians utbud av tester adresserar flera globala hälsoproblem såsom antimikrobiell resistens (AMR), diabetes och kolorektalcancer. Aidian har bland annat tester som syftar till att minska onödig antibiotikaförskrivning, en drivare av det växande hotet från AMR och antibiotikaresistenta bakterier. Aidian har huvudkontor i Esbo, Finland, och har därutöver lokal närvaro i ytterligare tolv länder samt global närvaro via distributörer på över 60 exportmarknader. Nordstjernan äger 67 procent av såväl kapital som röster i Aidian. Resterande 33 procent ägs av det norska familjeägda investeringsföretaget Ferd.

  För mer information se
  www.aidian.eu

  Mentimeter, grundat 2014 av Johnny Warström och Niklas Ingvar, är ett lättanvänt, web-baserat verktyg för att skapa interaktivitet och engagemang i möten.

  För mer information se

  www.mentimeter.com

  engcon är den världsledande tillverkaren av tiltrotatorer. Produkterbjudandet omfattar tiltrotatorer, snabbfästen, hydrauliska och mekaniska redskap samt styr- och säkerhetssystem som bidrar till ökad lönsamhet, effektivitet, flexibilitet, säkerhet och hållbarhet. engcons huvudkontor är beläget i Strömsund, Sverige, och bolaget har produktionsanläggningar i Strömsund och i Niepruszewo, Polen. Nordstjernan var vid utgången av 2022 bolagets fjärde största aktieägare med en ägarandel om 5 procent av kapitalet och 2 procent av rösterna. engcon noterades i Stockholm i juni 2022.

  För mer information se

  www.engcongroup.com

  Gnothis bildades 2015 och är ett specialiserat bolag inom DNA-sekvensering med ett laboratorium i Stockholm. Gnothis är starkt teknologidrivet och härstammar ur tvärvetenskaplig forskning inom fysik, kemi, biologi och medicin vid Karolinska Institutet. Genom att sätta samman spetsvetenskap i kombinationer från dessa olika områden tar Gnothis fram en helt ny produkt inom extremt noggrann analys av enstaka molekyler, exempelvis inom genetisk analys vid utläsning av DNA.

  För mer information
  www.gnothis.se

  Ascilion är ett svenskt medicinteknikbolag grundat 2012. Bolaget har utvecklat och patenterat en teknologi som med hjälp av ihåliga mikronålar kan extrahera den interstitialvätska (ISF) som finns mellan kroppens celler och som är en god bärare av biomarkörer. Ascilions teknologi har en mängd applikationsområden, däribland inom flera grenar av den medicinska diagnostiken.

  För mer information se
  www.ascilion.com