Våra innehav

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag vars affärsidé är att genom aktivt ägande utveckla företag och skapa god långsiktig värdetillväxt genom ökning av substansvärdet. Nordstjernan är idag ägare i ett tjugotal noterade och onoterade bolag med huvudkontor i Norden. Sammanlagt omsätter Nordstjernans investeringar över 100 Mdr SEK och har omkring 60 000 anställda. Nordstjernan ägs till största del av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

desktop-large
desktop
tablet
phone